Informació legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, «LSSI-CE«), us informem que:

Learning Bits, S.L. (d’ara endavant «LB«) és una empresa dedicada, entre altres activitats, a l’elaboració de software i materials educatius, així com a la impressió gràfica, composició i reproducció de textos i imatges; edició de llibres i qualsevol altra publicació, així com la seva gestió, promoció, intermediació, comercialització i distribució.

LB està Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el Volum 42571, Foli 205, Full B410262, Inscripció 1a.

LB, amb CIF B-65569790, és una societat domiciliada a l’efecte de la present informació a Barcelona, carrer Sant Joan de la Salle 37, 08022, i és en l’actualitat l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament dels llocs web https://science-bits.cat i https://math-bits.com (d’ara endavant, la «Web«).

Altres dades de contacte que posem a la vostra disposició:

Correu electrònic: [email protected]

Telèfon: +34 935 00 88 30.

Us demanem que llegiu atentament aquest document abans d’accedir a aquest lloc o utilitzar els serveis que ofereix. En accedir a aquest lloc o utilitzar els serveis que ofereix, us comprometeu a complir amb les condicions expressades en aquest document. La informació i els serveis d’aquest lloc són proporcionats per LB, i els seus proveïdors, sempre que els visitants de la Web (d’ara endavant, els «Usuaris«) acceptin els termes i condicions que es detallen a continuació.

Tots els serveis prestats i oferts per LB es regeixen per la legislació vigent.

Canvis en el lloc web

LB es reserva el dret de suspendre l’accés a la Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació o millora.

Així mateix, LB i els seus proveïdors poden fer millores, modificacions, correccions o canvis en la informació, els serveis, els productes i altres materials de la Web, fins i tot eliminant-los, o donar de baixa la Web, en qualsevol moment i sense avís previ. LB pot modificar aquestes condicions d’ús en qualsevol moment, i aquestes modificacions entraran en vigor immediatament després de publicar-se el document modificat de forma pertinent. Per tant, l’Usuari es compromet a revisar les condicions periòdicament, i el seu accés continuat a aquesta Web, o el seu ús, s’interpretaran com a acceptació de les noves condicions per part de l’usuari.

Ús de la Web, la informació i els serveis

L’ús de la Web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió que tingui per a l’Usuari l’accés a la corresponent xarxa de telecomunicacions.

No obstant això, existeixen espais a la Web reservats per a aquells Usuaris que disposen d’una llicència per l’accés de la qual disposaran d’un usuari i una contrasenya proporcionats per LB.

L’Usuari és conscient i accepta de manera voluntària i expressa que l’ús de la Web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat, comprometent-se a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de LB o que impedís, de qualsevol forma, la seva utilització normal.

En concret, l’Usuari no podrà:

 • accedir o utilitzar la web amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb o sense finalitat econòmica, ni usar-la de manera que pugui provocar danys, interrupcions o limitacions en el seu funcionament o en els mitjans d’un tercer;
 • usar la web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus o altres programes o arxius perjudicials; accedir sense autorització a qualsevol secció de la web, a altres sistemes o xarxes connectats, als serveis o a contrasenyes o dades de tercers o a qualsevol altre mitjà de forma il·legítima;
 • infringir, o intentar infringir, les mesures de seguretat o autenticació de la web, entre altres coses.

La informació (inclosos i sense limitació, els consells i les recomanacions) i els serveis de la Web (per exemple, el servei de preguntes i respostes per mitjà del correu electrònic) s’ofereixen únicament com a eina educativa general i no constitueixen cap mena d’assessorament mèdic o de cura de la salut per a cap problema individual, ni substitueixen l’assessorament ni els serveis mèdics o professionals que pogués oferir un proveïdor de serveis de salut qualificat i coneixedor de la situació particular de la persona interessada.

Busqueu sempre l’opinió del vostre metge o d’un altre professional qualificat de la salut sobre qualsevol dubte que tingueu pel que fa a una malaltia o patiment i abans d’iniciar qualsevol tractament nou.

Cap contingut o informació que aparegui a la Web té el propòsit de servir per a fer un diagnòstic o iniciar un tractament mèdic. La informació i els serveis es proporcionen amb el benentès que ni LB ni els seus proveïdors o usuaris es dediquen a prestar serveis jurídics, mèdics, d’orientació psicològica o d’una altra índole.

L’ús del lloc que faci l’usuari està subjecte a les exempcions i advertiments que puguin aparèixer a tota la Web. LB i els seus agents no assumeixen cap responsabilitat per cap conseqüència que resulti de manera directa o indirecta de qualsevol acció o falta d’acció que s’emprengui a partir de la informació, els serveis o altres materials que apareguin en aquesta Web.

Encara que LB fa un esforç perquè la informació que apareix en aquest lloc sigui veraç, completa i estigui actualitzada, LB i els seus proveïdors no poden garantir, ni seran responsables de cap dany o pèrdua relacionats amb la veracitat, la integritat o l’oportunitat de la informació o amb l’ús concret que es faci d’ella.

Col·laboracions dels Usuaris

Els Usuaris que publiquin materials a la Web (per exemple, en taulers, sales de xat o continguts elaborats per docents), es regiran per les regles següents:

 • els Usuaris no poden publicar ni transmetre material infamant, difamatori, obscè, fraudulent, nociu, amenaçador o malèvol que vulneri els drets de propietat de tercers (inclòs, sense cap limitació, qualsevol ús que violi un dret d’autor o d’una marca registrada), que infringeixi el dret de privacitat o de publicitat de tercers, o que transgredeixi les lleis vigents;
 • els Usuaris no poden interferir en l’ús i el gaudi de la Web per part d’altres Usuaris;
 • els Usuaris no poden usar la Web per dur a terme activitats il·legals o que violin els drets de tercers;
 • els Usuaris no poden usar aquest lloc per a anunciar o vendre productes o serveis a tercers; i
 • els Usuaris han d’informar immediatament a LB mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a [email protected] si tenen motius per sospitar que un Usuari està utilitzant materials que vulneren els drets d’autor de LB o de tercers. L’Usuari que publiqui materials garanteix que té drets exclusius sobre aquests materials o que els fa servir amb permís del propietari dels drets d’autor, i atorga a LB els drets i les llicències necessaris per al seu ús i difusió. LB no es fa responsable del contingut de cap material publicat pels Usuaris, però es reserva el dret, a la seva discreció, de (1) corregir o esborrar qualssevol documents, informació o altres materials enviats o que apareguin a la Web, i (2) negar l’accés al lloc a qualsevol Usuari que incompleixi aquests termes i condicions.
 • L’Usuari està d’acord i té present que, en els serveis del fòrum, comentaris de notícies, blocs, així com qualssevol altres espais que permetin la publicació de les opinions dels Usuaris, no s’accepten anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic ni cap altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre articles o notícies. Així mateix, l’usuari es compromet a no utilitzar-los per a enviar missatges que difamin o insultin, o que continguin informació falsa, inadequada, abusiva, nociva, pornogràfica, amenaçadora, que danyin la imatge pública o la vida privada de terceres persones o que per alguna causa infringeixin alguna llei.

Els continguts publicats pels Usuaris comprenen les opinions i els punts de vista del mateix autor d’aquest contingut. LB no es fa responsable de la veracitat de cap missatge creat per un Usuari.

Continguts

LB i el seu personal aplicaran els mitjans i esforços raonables per facilitar a través de la Web la informació actualitzada i fefaent. No obstant això, no es fan responsables dels errors o les omissions de la informació o continguts facilitats a través de la Web ni de l’aplicació o l’ús concret que pogués fer-se d’aquests.

L’accés a la Web no implica l’obligació de LB ni del seu personal de comprovar la veracitat, exactitud, idoneïtat, adequació, exhaustivitat i actualitat de la informació i els continguts.

Els Usuaris són els únics responsables enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per tercers contra LB que tingui el seu origen en la utilització de la Web per aquests. Si escau, l’Usuari assumirà les despeses, costos i indemnitzacions originats a LB amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

LB i els seus proveïdors s’eximeixen de totes les garanties expresses i implícites pel que fa a la informació, els serveis i els materials continguts en aquest lloc, incloses, sense cap limitació, qualssevol garanties implícites de comerciabilitat, d’idoneïtat per a un fi particular i de no vulneració dels drets de tercers. Tota la informació, els serveis i els materials s’ofereixen «tal qual» i «si es troben disponibles», sense garantia de cap mena.

Política d’enllaços

Aquells Usuaris que desitgin introduir enllaços des d’altres pàgines web cap a la Web han de sol·licitar autorització prèvia a LB. En qualsevol cas, aquests enllaços s’autoritzaran conforme a les condicions següents:

 • Han de dirigir-se a la pàgina principal de la Web sense reproduir-la de cap manera;
 • Es prohibeix la creació de marcs o frames de qualsevol classe que permetin que la Web es visualitzi a través d’adreces diferents o de manera que indueixi a error, confusió o engany als usuaris respecte de l’origen del contingut, impliqui una conducta deslleial, utilitzi o perjudiqui de qualsevol forma la reputació i imatge de LB i la seva marca, o sigui contrari de qualsevol forma a la normativa vigent, la moral o l’ordre públic.
 • Es prohibeix la utilització de qualsevol marca o signe distintiu de LB que no compti amb autorització expressa del seu titular.

L’existència d’aquest tipus d’enllaços no implica de cap manera l’existència de relacions entre LB, el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç cap a la Web, ni l’acceptació o aprovació dels seus continguts o serveis.

Al seu torn, LB pot introduir a la Web enllaços que permetin als Usuaris accedir a pàgines web de tercers per a facilitar la navegació i experiència. En aquests casos, LB no es responsabilitza del contingut o serveis oferts per aquests ni dels danys que puguin originar-se amb motiu de la seva consulta o utilització. En tot cas, LB es reserva el dret de prohibir en qualsevol moment l’ús dels enllaços prèviament autoritzats, entre d’altres, en els supòsits d’activitat o continguts il·lícits de la pàgina web en la qual s’inclou l’enllaç.

Considerant l’anterior, LB no es fa responsable dels continguts i serveis d’aquelles pàgines web que puguin estar enllaçades amb la Web més enllà de la responsabilitat assignada per la LSSI-CE, en la mesura en què pogués assabentar-se de la il·licitud dels continguts i serveis subministrats en les pàgines webs enllaçades i no desactivi l’enllaç amb la diligència deguda.

Si desitgeu assabentar-nos de l’existència d’un enllaç cap a un lloc web amb continguts que considereu inadequats o il·lícits podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a [email protected].

Limitació de la responsabilitat

LB no es fa responsable de les interferències, omissions i interrupcions que puguin produir alteracions en els sistemes de l’Usuari o en els seus documents o fitxers motivats per causes alienes a LB o en cas que aquest hagi adoptat mesures de seguretat raonablement adequades. Així mateix, tampoc es fa responsable de controlar l’absència de cucs, virus i altres elements informàtics nocius, i correspondrà en tot cas a l’Usuari l’obligació de disposar de les eines adequades per a la detecció i desinfecció d’elements informàtics nocius. Per tant, LB no es fa responsable tampoc dels danys produïts en els aparells informàtics dels usuaris o de tercers per l’ús i la prestació de serveis de la Web. Tampoc no assumirà la responsabilitat derivada dels retards o bloquejos en el funcionament operatiu de la Web causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes.

LB tampoc no serà responsable de l’ús que tercers en facin de la informació publicada a la Web, ni tampoc dels danys soferts o de les pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació. No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, LB es compromet a la retirada o, si escau, al bloqueig d’aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

LB tampoc no es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del software instal·lat en el dispositiu de l’Usuari. S’exclou tota responsabilitat per qualsevol incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’Usuari es connecti a Internet. Així mateix, no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web.

Us comuniquem que qualsevol preu o oferta que pugueu veure en la nostra Web serà solament orientatiu. Si l’usuari desitja saber amb exactitud el preu o l’oferta, poseu-vos en contacte amb LB a través del correu electrònic: [email protected]

Finalment, LB no es fa responsable de l’accés a la pàgina web per part de persones físiques o jurídiques residents en jurisdiccions que pel motiu que fos siguin contràries a la seva regulació.

Propietat intel·lectual

Tots els materials de la Web (així com l’organització i el disseny de la Web), el disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen a la Web, són propietat de LB o els seus proveïdors, els qui són també propietaris dels drets d’autor, i es pot accedir a aquells només per a un ús personal i no comercial, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’Usuari no pot copiar, distribuir ni transferir cap material d’aquest lloc, íntegrament o en parts, sense l’autorització escrita de LB o dels seus proveïdors.

LB és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts de la Web, a excepció dels drets sobre aquells productes, serveis o publicacions de caràcter públic que no són propietat de LB.

LB pot proporcionar des dels seus Webs arxius o aplicacions que l’Usuari es pot descarregar. És el cas de la versió en PDF de les seves unitats didàctiques, que els Usuaris es poden descarregar i imprimir pel seu compte. Aquesta versió que es pot descarregar i imprimir en PDF forma part inseparable d’una unitat d’aprenentatge digital multimèdia de LB. El seu contingut procedeix d’una obra digital multimèdia disponible en línia a la Web de LB i el seu objectiu és complementar els continguts digitals amb un format fora de línia o imprimible per facilitar la labor a l’aula sense haver de proporcionar un dispositiu per a cada alumne. Es consenteix la còpia i reproducció d’aquesta versió en PDF sense necessitat d’autorització conforme a les següents condicions simultànies:

 • La seva utilització complementarà l’ús legal de la versió digital multimèdia.
 • El seu ús quedarà restringit a l’àmbit escolar i educatiu.
 • En cas de distribució, es realitzarà de manera gratuïta.
 • En cap cas es modificarà el seu contingut.

Per a qualsevol altre ús, queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta versió en PDF sense l’autorització del titular del dret d’autor, això és, LB.

Tota la informació que es rebi a la Web, com a comentaris, suggeriments o idees, es considerarà que se cedeix a LB de manera gratuïta. Per tant, no s’ha d’enviar informació que no pugui ser tractada d’aquesta manera si fos el cas.

Science Bits i Math Bits són marques registrades de LB. La resta de les marques registrades són propietat dels seus respectius propietaris.

Serveis inclosos

Quan l’Usuari adquireix una llicència de LB, contracta el dret a accedir a una sèrie de continguts digitals multimèdia (incloses eines interactives) durant un període de temps limitat, que coincideix amb l’any escolar en curs.

Segons el tipus de llicència adquirida, el dret d’accés als continguts es limita a:

 • Llicències de tipus alumne: donen dret únicament a accedir als continguts de LB que un docent que es vinculi a aquesta llicència li assigni oportunament segons el seu criteri pedagògic i la seva programació didàctica. Per tant, una llicència d’alumne no proporciona accés als continguts per defecte i solament és funcional si es vincula a la llicència d’un docent d’un col·legi donat d’alta a LB. Aquesta particularitat es manifesta explícitament en qualsevol procés de compra d’aquestes llicències.
 • Llicències de tipus docent: donen dret d’accés a un conjunt de continguts determinat pel currículum oficial dels nivells educatius en els quals aquest docent imparteix les seves classes en el seu país.
Indemnització

L’Usuari es compromet a eximir de responsabilitat a LB, als seus afiliats i als seus proveïdors per qualsevol dany, pèrdua, reclamació i despesa (inclosos els honoraris raonables d’un servei jurídic) relacionats amb (1) l’incompliment d’aquestes condicions d’ús per part de l’Usuari, i (2) la publicació de material en aquest lloc per part de l’Usuari.

Legislació

El present Avís Legal i les condicions d’ús es regeixen i interpreten, en cas que sigui necessari, per la legislació catalana i, quan escaigui, l’espanyola. Tret que s’estableixi el contrari en la normativa aplicable, qualsevol conflicte se sotmet per les parts als jutges i tribunals de la ciutat de Barcelona.