Les unitats didàctiques de Science Bits poden seleccionar-se i ordenar-se com es desitgi per adequar-se a qualsevol currículum de Ciències de Secundària i tercer Cicle de Primària (Generalitat, IB, IGCSE, etc).

Quan una escola adopta Science Bits, el nostre equip proporciona un servei gratuït d’alineació curricular de les unitats al currículum indicat, perquè els professors trobin els continguts organitzats i seqüenciats segons els seus requeriments al seu espai de Science Bits.

A partir d’aquí, els professors poden modificar els repertoris, ja sigui afegint o descartant unitats, canviant l’ordre, etc. A més, poden clonar seqüències i crear diferents versions per a diferents grups d’alumnes, amb l’objectiu d’atendre a la diversitat a l’aula.